Dietoterapia

Żywienie w schorzeniach. Wspieranie leczenia schorzeń poprzez odpowiednią terapię dietetyczną, fitoterapię.