Ocena FMS - Functional Movement System

Functional Movement Screen | System oceny funkcjonalnych wzorców ruchowych, mający na celu odsłonić dysfunkcje układu ruchu wynikające bądź ze złych nawyków ruchowych, bądź z wad postawy. Celem takiej oceny i analizy jest odpowiedni dobór ćwiczeń i narzędzi treningowych, by te wzorce poprawić i dzięki temu ograniczyć ryzyko kontuzji, przeciążeń i poprawić funkcjonowanie ciała. Ocena FMS jest używana obecnie w świecie zawodowego sportu ale również w renomowanych placówkach treningowych.